Close

Pranešimai

Bumbulienė I., Mandravickaitė J., Boizou L., Krilavičius T. 2018: Colloc – A Toolset for Multiword Expressions Identification10th International Workshop Data Analysis Methods for Software Systems. Druskininkai, 2018 m. lapkričio 29 d. – gruodžio 1 d.

Bumbulienė I., Mandravickaitė J., Bielinskienė A., Boizou L., Kovalevskaitė J., Rimkutė E., Vilkaitė-Lozdienė L., Man K. L., Krilavičius T. 2018: RNNs for Lithuanian Multiword Expressions Identification. The International Conference on Recent Advancements in Computing, IoT and Computer Engineering Technology (CICET 2018). Taipei (Taivanas), 2018 m. spalio 29–31 d.

Vilkaitė-Lozdienė L., Rimkutė E., Bielinskienė A., Kovalevskaitė J., 2018: Lietuvių kalbos kolokacijų žodyno sudarymo principai ir eiga. Tarptautinė mokslinė konferencija Sociokultūrinis žodynų vaidmuo: konceptualumas, vizualumas, tradicijos kaita. Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centras, Vilnius, 2018 m. gegužės 17 d.

Bumbulienė I., Mandravickaitė J., Krilavičius T. 2017: Application of Machine Learning for MWE Identification. 9th International Workshop Data Analysis Methods for Software Systems. Druskininkai, 2017 m. lapkričio 30 d. – gruodžio 2 d.

Kovalevskaitė J., Rimkutė E., Vilkaitė L. 2017: Light Verb Constructions in Lithuanian: Identification and Classification. International Linguistics Conference Linguistics Beyond And Within. Liublinas (Lenkija), 2017 m. spalio 18–19 d.

Rimkutė E., Bielinskienė A., Boizou L., Bumbulienė I., Kovalevskaitė J., Krilavičius T., Mandravickaitė J., Vilkaitė L. 2017: Duomenų bazė lietuvių kalbos pastoviesiems junginiams. 24-oji tarptautinė Jono Jablonskio konferencija Skaitmeniniai kalbos ištekliai, jų plėtros kryptys ir panaudos galimybės. Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centras ir Vilniaus universiteto Taikomosios kalbotyros instituto Lietuvių kalbos katedra. Vilnius, 2017 m. rugsėjo 29 d.

Bielinskienė A., Boizou L., Bumbulienė I., Kovalevskaitė J., Krilavičius T., Mandravickaitė J., Rimkutė E., Vilkaitė L. 2017: Lietuvių kalbos pastoviųjų junginių nustatymo metodika ir aprašymo principaiLITAKOS asociacijos seminaras. Vilnius, Vilniaus universitetas, 2017 m. rugsėjo 8 d.

Rimkutė E., Kovalevskaitė J., Bielinskienė A., Boizou L., Krilavičius T., Mandravickaitė J., Bumbulienė I., Vilkaitė L. 2017: Lietuvių kalbos terminų ir kolokacijų automatinis nustatymas. 2-oji tarptautinė mokslinė terminologijos konferencija Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys. Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2017 m. birželio 1 d.

Bumbulienė I., Mandravickaitė J., Boizou L., Krilavičius T. 2017:   An overview of Lithuanian Internet media n-gram corpusSYSTEM 2017: Symposium for Young Scientists in Technology, Engineering and Mathematics. Kaunas, Kauno technologijos universitetas, 2017 m. balandžio 28 d.

Mandravickaitė J., Krilavičius T. 2017: Identification of Multiword Expressions for Latvian and Lithuanian: Hybrid ApproachThe 13th Workshop on Multiword Expressions (MWE 2017). Valencija (Ispanija), 2017 m. balandžio 4 d.

Mandravickaitė J., Krilavičius T. 2016: Hybrid Approach for an Automatic Identification of Multi-Word Expressions for Latvian and Lithuanian. 8th International Workshop on Data Analysis Methods for Software Systems. Druskininkai, 2016 m. gruodžio 1–3 d.

Mandravickaitė J., Rimkutė E., Krilavičius T. 2016: Hybrid Approach for Automatic Identification of Multi-Word Expressions in LithuanianThe Seventh International Conference Baltic HLT 2016. Ryga (Latvija), 2016 m. spalio 6–7 d.