Close

Kita

Apie kuriamą pastoviųjų junginių nustatymo įrankį rašoma CLARIN svetainėje: https://www.clarin.eu/blog/tour-de-clarin-clarin-lt-introduces-colloc.

Bumbulienė I. 2018: Automatinis lietuviškų pastoviųjų žodžių junginių atpažinimas. Magistro darbas, Vytauto Didžiojo universitetas.

2016 m. rudens semestre VDU Lietuvių filologijos studijų programos 4 kurso studentė Gabrielė Virbickienė atliko praktiką projekte. Ji analizavo pastoviųjų junginių vartosenos ypatybes. Šio tyrimo pagrindu 2017 m. VDU parengtas ir apgintas bakalauro darbas „Lietuvių kalbos frazeologizmų gramatinis variantiškumas: tekstynu paremtas tyrimas“ (darbo vadovė – dr. Jolanta Kovalevskaitė). Su bakalauro darbo išvadomis galima susipažinti čia.